Sử dụng các ứng dụng luyện hòa âm là một cách hiệu quả để cải thiện khả năng hát của bạn. Những ứng dụng này cung cấp các công cụ và bài tập giúp bạn học cách phân biệt, tái tạo và duy trì hòa âm một cách chính xác. Dưới đây là một số ứng dụng phổ biến và cách sử dụng chúng để luyện hòa âm:

1. Ứng dụng luyện hát Harmony Helper

 • Tính năng: Harmony Helper cung cấp các bài tập luyện hòa âm, cho phép bạn hát cùng với các phần hòa âm ảo. Ứng dụng còn cho phép bạn tải lên bản nhạc và luyện tập với các phần hòa âm được tạo tự động.
 • Cách sử dụng:
  • Tải ứng dụng: Tải Harmony Helper từ App Store hoặc Google Play.
  • Chọn bài hát: Chọn bài hát bạn muốn luyện tập hoặc tải lên bản nhạc của riêng bạn.
  • Luyện tập: Hát cùng các phần hòa âm ảo và điều chỉnh giọng hát của bạn để phù hợp với hòa âm.

2. Sing Harmonies

 • Tính năng: Sing Harmonies cung cấp các bài hát với nhiều phần hòa âm khác nhau, cho phép bạn hát theo từng phần hoặc cùng toàn bộ bài hát.
 • Cách sử dụng:
  • Tải ứng dụng: Tải Sing Harmonies từ App Store hoặc Google Play.
  • Chọn bài hát: Chọn bài hát có sẵn trong ứng dụng.
  • Chọn phần hòa âm: Chọn phần hòa âm bạn muốn hát (melody, alto, tenor, bass).
  • Luyện tập: Hát theo phần hòa âm đã chọn và ghi âm lại để kiểm tra.

3. Harmony Voice

 • Tính năng: Harmony Voice là một ứng dụng tạo hòa âm theo thời gian thực khi bạn hát. Ứng dụng này cho phép bạn thêm các phần hòa âm vào giọng hát của mình.
 • Cách sử dụng:
  • Tải ứng dụng: Tải Harmony Voice từ App Store.
  • Chọn chế độ: Chọn chế độ tạo hòa âm tự động hoặc điều chỉnh thủ công.
  • Hát và luyện tập: Hát vào micro của điện thoại và nghe lại phần hòa âm được tạo ra.

4. Yousician

 • Tính năng: Yousician cung cấp các bài tập và khóa học về nhiều khía cạnh của âm nhạc, bao gồm cả hòa âm. Ứng dụng này cung cấp phản hồi ngay lập tức về giọng hát của bạn.
 • Cách sử dụng:
  • Tải ứng dụng: Tải Yousician từ App Store hoặc Google Play.
  • Chọn khóa học: Chọn khóa học về hòa âm và giọng hát.
  • Luyện tập: Thực hiện các bài tập và nhận phản hồi từ ứng dụng.

5. VoCo Vocal Coach

 • Tính năng: VoCo Vocal Coach cung cấp các bài tập luyện giọng, bao gồm cả hòa âm. Ứng dụng này giúp bạn cải thiện kỹ thuật hát và khả năng phân biệt hòa âm.
 • Cách sử dụng:
  • Tải ứng dụng: Tải VoCo Vocal Coach từ App Store hoặc Google Play.
  • Chọn bài tập: Chọn các bài tập về hòa âm và luyện giọng.
  • Luyện tập: Thực hiện các bài tập và ghi âm lại để kiểm tra.

Sử dụng các ứng dụng luyện hòa âm là một cách tiện lợi và hiệu quả để cải thiện khả năng hát của bạn. Bằng cách thực hiện các bài tập và nhận phản hồi từ ứng dụng, bạn sẽ nâng cao được kỹ thuật hòa âm và khả năng cảm thụ âm nhạc của mình. Cùng Queen Palace Karaoke khám phá các ứng dụng luyện hào âm giúp cải thiện khả năng hát của bạn